Sekcia pre komerčné i nekomerčné subjekty, ktoré potrebujú prezentovať svoje produkty formou video dokumentov. Video prezentácie majú profesionálny charakter s širokými možnosťami využitia. Vhodným výberom techniky a jej použitím pri natáčaní je možné výsledný efekt obohatiť aj o prvky určené zákazníkom, na študijné účely, k penetrácii na domáci alebo zahraničný trh, či pre potreby výstav alebo publikovania v masmédiách. Ku každému projektu pristupujeme osobitne, čím je každý projekt „šitý“ na mieru. Podľa potrieb a náročnosti je k dispozícii všetka technika a technológie, ktorými RECstudio disponuje.